vishwabrahmin side add vishwabrahmin side add-2
Telangana-Sangams/Leaders
  Vishwabrahmin's Sangam Name
Regd.No.
Regd. Office Address
Details
  Telangana Vishwabrahmana/Vishwakarma Sangam
1217/2016
Chatrinaka, Hyderabad-500053
  Telangana Vishwabrahmana (Viswakarma) Sangam
459/2008
Mettuguda, Secunderabad-500017
  Telangana Rashtra Vishwabrahmana Manu Maya Sangam
1869/84/14
Sainikpuri X Roads, Secunderabad-500094
  Shri Virat Vishwakarma Parirakshana Samithi
670/2017
Srinivasa Nagar, Secunderabad
  Vishwabrahmana Doctors Association
105/2006
Nimboliadda, Hyderabad-500027
  Vishwakarma Brahmana Sangam (Vishwakarma Boys Hostel)
802/1952
Boggulakunta, Abids, Hyderabad-500020
  Vishwakarma Sangam, Sec'bad. (Vishwakarma Bhavanam)
108/1965
Near Manju Theater, Secunderabad
  Telangana State Swarnakara Sangam
1059/1976-A
H.No. 3-2-92, Faida Bazar, Peddapalli
  Vishwakarma Employees Welfare Association Telangana State
1476/2014
Suchitra, Secunderabad-500055
  Akhila Bharatiya Vishwakarma Parishath (Telangana)
1451/2004
Jawaharnagar, Hyderabad
  The Vishwabrahmana Adovocates Welfare Association
821/2003
RTC 'X' Roads, Hyderabad-500020
  Akhila Bharatiya Vishwakarma Yuvajana Sangam
771/2014
Nizampet, Hyderabad-500090
  Vishwakarma Employees Development & Services Association.
333/2017
Musheerabad, Hyderabad-500020.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
vishwabrahmin vishwabrahmin